Hier zullen binnenkort de amendementen en moties die zijn (mede) ingediend door Fractie Bakker te lezen zijn.