VOOR EEN VRIJE EN VEILIGE GEMEENTE


College doet greep uit de spaarpot. Fractie Bakker is kritisch.


College reageert niet op begrotings vragen van fractie Bakker.